info@masalamlakparga.ir مهندس علیرضاکامروان09112829656

املاک اکازیون

کشاورزی و صنعتی
اداری
آپارتمان
ویلا
تجاری
زمین و باغ
زمین با متراژ 20,000 متر در منطقه ماسال - شهر ماسال
1 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 20,000 متر در منطقه ماسال - شهر ماسال


20,000 m 2

09119159504 - 09112829656
زمین با متراژ 560 متر در منطقه وشمه سرا - شهر ماسال
3,640,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 560 متر در منطقه وشمه سرا - شهر ماسال


560 m 2

09119159504 - 09112829656
زمین با متراژ 201 متر در منطقه ماسال - شهر ماسال
1,005,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 201 متر در منطقه ماسال - شهر ماسال


201 m 2

09119159504 - 09112829656
زمین با متراژ 202 متر در منطقه ماسال - شهر ماسال
5,656,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 202 متر در منطقه ماسال - شهر ماسال


202 m 2

09119159504 - 09112829656
خانه ویلایی در منطقه گیله سرا - شهر ماسال
3,200,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه گیله سرا - شهر ماسال


200 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه وردم - شهر ماسال
3,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه وردم - شهر ماسال


620 m 2

09119159504 - 09112829656
زمین با متراژ 250 متر در منطقه ماسال - شهر ماسال
1,500,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 250 متر در منطقه ماسال - شهر ماسال


250 m 2

09119159504 - 09112829656
زمین با متراژ 2,600 متر در منطقه درخانه - شهر ماسال
10,400,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 2,600 متر در منطقه درخانه - شهر ماسال


2,600 m 2

09119159504 - 09112829656