info@masalamlakparga.ir مهندس علیرضاکامروان09112829656

املاک اکازیون

کشاورزی و صنعتی
اداری
آپارتمان
ویلا
تجاری
زمین و باغ
زمین با متراژ 250 متر در منطقه بخش مرکزی - شهر ماسال
2,125,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 250 متر در منطقه بخش مرکزی - شهر ماسال


250 m 2

09119159504 - 09112829656
زمین با متراژ 300 متر در منطقه بخش مرکزی - شهر ماسال
3,600,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 300 متر در منطقه بخش مرکزی - شهر ماسال


300 m 2

09119159504 - 09112829656
زمین با متراژ 545 متر در منطقه سنگ بست - شهر ماسال
2,180,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 545 متر در منطقه سنگ بست - شهر ماسال


545 m 2

09119159504 - 09112829656
زمین با متراژ 250 متر در منطقه بخش مرکزی - شهر ماسال
1,375,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 250 متر در منطقه بخش مرکزی - شهر ماسال


250 m 2

09119159504 - 09112829656
زمین با متراژ 500 متر در منطقه وشمه سرا - شهر ماسال
2,250,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 500 متر در منطقه وشمه سرا - شهر ماسال


500 m 2

09119159504 - 09112829656
زمین با متراژ 320 متر در منطقه بخش مرکزی - شهر ماسال
1,440,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 320 متر در منطقه بخش مرکزی - شهر ماسال


320 m 2

09119159504 - 09112829656
زمین با متراژ 240 متر در منطقه بخش مرکزی - شهر ماسال
1,320,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 240 متر در منطقه بخش مرکزی - شهر ماسال


240 m 2

09119159504 - 09112829656
زمین با متراژ 200 متر در منطقه بخش مرکزی - شهر ماسال
240,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 200 متر در منطقه بخش مرکزی - شهر ماسال


200 m 2

09119159504 - 09112829656