info@masalamlakparga.ir مهندس علیرضاکامروان09112829656

املاک اکازیون

کشاورزی و صنعتی
اداری
آپارتمان
ویلا
تجاری
زمین و باغ
زمین با متراژ 500 متر در منطقه خانقاهبر - شهر ماسال
1,500,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 500 متر در منطقه خانقاهبر - شهر ماسال


500 m 2

09119159504 - 09112829656
زمین با متراژ 484 متر در منطقه تاسکوه - شهر ماسال
2,904,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 484 متر در منطقه تاسکوه - شهر ماسال


484 m 2

09119159504 - 09112829656
زمین با متراژ 480 متر در منطقه تاسکوه - شهر ماسال
2,976,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 480 متر در منطقه تاسکوه - شهر ماسال


480 m 2

09119159504 - 09112829656
زمین با متراژ 250 متر در منطقه تاسکوه - شهر ماسال
1,500,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 250 متر در منطقه تاسکوه - شهر ماسال


250 m 2

09119159504 - 09112829656
زمین با متراژ 200 متر در منطقه شالما - شهر ماسال
1,400,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 200 متر در منطقه شالما - شهر ماسال


200 m 2

09119159504 - 09112829656
زمین با متراژ 260 متر در منطقه بخش مرکزی - شهر ماسال
1,300,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 260 متر در منطقه بخش مرکزی - شهر ماسال


260 m 2

09119159504 - 09112829656
زمین با متراژ 280 متر در منطقه وردم - شهر ماسال
1,176,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 280 متر در منطقه وردم - شهر ماسال


280 m 2

09119159504 - 09112829656
زمین با متراژ 573 متر در منطقه بخش مرکزی - شهر ماسال
2,578,500,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 573 متر در منطقه بخش مرکزی - شهر ماسال


573 m 2

09119159504 - 09112829656